Jak ustawić zmienne środowiskowe w systemie Windows 10?

Windows 10 obsługuje szereg starszych funkcji ze starszych wersji systemu operacyjnego. Jedną z tych starszych funkcji jest zmienna środowiskowa.

Jak ustawić zmienne środowiskowe w systemie Windows 10?

Zmienne środowiskowe oferują użyteczny sposób kontrolowania sposobu działania systemu Windows przy bardzo małych rozmiarach pod względem użycia pamięci.

Na przykład jedna wspólna zmienna środowiskowa nosi nazwę PATH, która jest po prostu uporządkowanym ciągiem tekstowym zawierającym listę katalogów, w których system Windows powinien przejrzeć po wywołaniu pliku wykonywalnego.

Zmienna środowiskowa PATH umożliwia użytkownikom szybkie uruchamianie programów bez konieczności znajomości ich lokalizacji na dysku twardym.

Ustawianie zmiennych środowiskowych jest bardzo przydatne i na szczęście bardzo proste. W tym artykule omówimy, jak znaleźć i ustawić zmienne środowiskowe w systemie Windows 10.

Jak ustawić zmienne środowiskowe w systemie Windows 10?

Po zalogowaniu się do systemu Windows kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Windows w lewym dolnym rogu ekranu. To otworzy Menu zadań użytkownika zaawansowanego.

W zależności od ustawień ten proces może otworzyć Początek zamiast tego menu. Jeśli otworzy się menu Start, wpisz „Windows-x na klawiaturze, aby otworzyć menu zadań użytkownika zaawansowanego.

ustawianie-zmiennych-środowiskowych-w-oknach10

Kliknij System z menu zadań użytkownika zaawansowanego, które jest wyświetlane na ekranie.

ustawianie-zmiennych-środowiskowych-w-oknach10

Pod System menu, musisz kliknąć Zaawansowane ustawienia systemu.

Jeśli nie możesz tam znaleźć Zaawansowanych ustawień systemu, wpisz „zaawansowane ustawienia systemu” w polu wyszukiwania i naciśnij powrót by to poruszyć.

ustawianie-zmiennych-środowiskowych-w-oknach10

Po otwarciu zaawansowanych ustawień systemu kliknij Zaawansowany , a następnie spójrz w prawym dolnym rogu na Zmienne środowiska.

ustawianie-zmiennych-środowiskowych-w-oknach10

Następnie, aby utworzyć nową zmienną środowiskową, kliknij Nowy.

Pojawi się okno dialogowe, w którym możesz wpisać nową nazwę zmiennej i ustawić jej początkową wartość:

  • Nowy dodaje nową zmienną środowiskową.
  • Edytować pozwala edytować dowolną wybraną zmienną środowiskową.
  • Kasować pozwala usunąć wybraną zmienną środowiskową.

Zapisz wszelkie wprowadzone zmiany, klikając OK.

Jak znaleźć zmienną PATH

Pod Zmienne środowiska okno, wybierz lub zaznacz ŚCIEŻKA zmienna w Zmienne systemowe sekcji pokazanej w oknie.

ustawianie-zmiennych-środowiskowych-w-oknach10

Po podświetleniu zmiennej PATH ze zmiennych systemowych, kliknij przycisk Edytować przycisk.

Możesz dodać lub zmodyfikować linie ścieżki z katalogami, w których komputer ma szukać plików wykonywalnych. Przekonasz się, że każdy inny katalog jest oddzielony średnikiem, na przykład:

C:Pliki programów;C:Winnt;C:WinntSystem32

Istnieją inne zmienne środowiskowe w Zmienne systemowe sekcję, którą możesz sprawdzić, klikając Edytować.

Podobnie istnieją różne zmienne środowiskowe, takie jak PATH, HOME i USER PROFILE, HOME i APP DATA, TERM, PS1, MAIL, TEMP i tak dalej. Te zmienne środowiskowe systemu Windows są bardzo przydatne i mogą być używane w skryptach, a także w wierszu poleceń.

Mówiąc o wierszu poleceń, możesz przetestować swoje zmiany, otwierając nowe okno PowerShell i wpisując:

$env:PATH

Często Zadawane Pytania

Oto kilka dodatkowych informacji na temat zmiennych środowiskowych:

Jak znaleźć zmienne środowiskowe w systemie Windows 10?

Aby znaleźć zmienne środowiskowe w systemie Windows 10, możesz wykonać czynności opisane powyżej, aby znaleźć informacje o zmiennych środowiskowych schowane w zaawansowanych ustawieniach systemu.

Alternatywnie, jeśli chcesz tylko zobaczyć, jakie są zmienne, ale nie musisz ich zmieniać, możesz po prostu otworzyć interfejs wiersza poleceń, naciskając Ctrl-Esc i wpisując „cmd” w polu poleceń, a następnie wpisz „set” w oknie poleceń. Spowoduje to wydrukowanie wszystkich zmiennych środowiskowych ustawionych w systemie.

Dlaczego nie mogę edytować zmiennych środowiskowych?

Istnieje kilka powodów, dla których możesz nie być w stanie ustawić tych zmiennych. Pierwszym z twoich problemów może być brak uprawnień administratora. Aby ustawić lub edytować tę funkcję, musisz być Administratorem systemu.

Jeśli jesteś administratorem, ale funkcja edycji jest wyszarzona, spróbuj uzyskać dostęp do zmiennych środowiskowych, otwierając Panel sterowania z menu Start. Kliknij „Zaawansowane ustawienia systemu”, a następnie „Zmienne środowiskowe”.

Końcowe przemyślenia

Zmienne środowiskowe systemu Windows 10 ułatwiają przejęcie kontroli nad urządzeniem z systemem Windows i zwiększają jego wydajność.

Aby znaleźć i ustawić zmienne środowiskowe w systemie Windows 10, wykonaj proste czynności opisane w tym artykule, aby rozpocząć.