Jak liczyć komórki za pomocą tekstu w programie Excel

Arkusze kalkulacyjne Excel to jeden z najlepszych sposobów przechowywania i analizowania danych. Arkusze kalkulacyjne mogą składać się z komórek z kombinacją liczb i tekstu. Aby lepiej zrozumieć swoje dane, może być konieczne rozróżnienie komórek za pomocą tekstu.

Jak liczyć komórki za pomocą tekstu w programie Excel

W tym artykule pokażemy, jak wybrać zakres komórek, a następnie użyć funkcji LICZ.JEŻELI, aby policzyć komórki z tekstem. Ponadto możesz dowiedzieć się, jak znaleźć konkretny, zduplikowany i kolorowy tekst w arkuszu kalkulacyjnym.

Jak liczyć komórki z tekstem w programie Excel na komputerze z systemem Windows

Aby policzyć komórki w arkuszu kalkulacyjnym z tekstem za pomocą komputera z systemem Windows:

 1. Kliknij pustą komórkę w arkuszu kalkulacyjnym, aby wstawić formułę.

 2. Wpisz pustą komórkę „=LICZ.JEŻELI (zakres, kryteria)”. Ta formuła służy do liczenia komórek z tekstem w zakresie komórek.

 3. W „zakresie” wpisz zakres komórek, który chcesz sprawdzić. Wprowadź pierwszą i ostatnią komórkę oddzieloną dwukropkiem. Na przykład, aby policzyć komórki od A2 do A9, należy wpisać „A2:A9”.

 4. W „kryteriach” wpisz „*”. Zlicza liczbę komórek z tekstem w zakresie. Pełna formuła powinna wyglądać podobnie do „=LICZ.JEŻELI (A2:A9, „*”)”.

 5. Teraz naciśnij klawisz Enter lub Return, aby zastosować formułę. Wynik zostanie wyświetlony w komórce z formułą.

Jak liczyć komórki z tekstem w programie Excel na komputerze Mac?

Kroki liczenia komórek z tekstem w arkuszu kalkulacyjnym w systemie macOS są takie same, jak w programie Excel dla systemu Windows:

 1. Uruchom program Excel, a następnie otwórz arkusz kalkulacyjny, który chcesz przeanalizować.
 2. Wybierz pustą komórkę w arkuszu kalkulacyjnym, aby wprowadzić formułę.
 3. W pustej komórce wpisz „=LICZ.JEŻELI (zakres, kryteria)”. Ta formuła zlicza komórki z tekstem w zakresie komórek.
 4. W „zakresie” wpisz zakres komórek, na który chcesz spojrzeć. Wprowadź pierwszą i ostatnią komórkę oddzieloną dwukropkiem. Na przykład, aby policzyć komórki od B2 do B10, należy wpisać „B2:B10”.
 5. W „kryteriach” wpisz „*”. Zlicza liczbę komórek z tekstem w zakresie. Na przykład cała formuła powinna wyglądać podobnie do „=LICZ.JEŻELI (B2:B10, „*”)”.
 6. Na klawiaturze naciśnij klawisz Enter lub Enter, aby zastosować formułę. Wynik zostanie wyświetlony w wybranej komórce.

Jak liczyć komórki za pomocą tekstu w programie Excel 365

Aby policzyć komórki z tekstem w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą programu Excel 365, użyj tej samej funkcji LICZ.JEŻELI, która jest używana w programie Excel dla systemu Windows i macOS. Oto jak:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny Excel, który chcesz sprawdzić.
 2. Kliknij pustą komórkę, aby wpisać formułę.
 3. W pustej komórce wpisz: „=LICZ.JEŻELI (zakres, kryteria)”. Ta formuła zliczy liczbę komórek z tekstem w określonym zakresie komórek.
 4. W „zakresie” wpisz zakres komórek, na który chcesz spojrzeć. Wprowadź pierwszą i ostatnią komórkę oddzieloną dwukropkiem. Na przykład, aby zliczyć komórki od C2 do C11 wpisz „C2:C1”.
 5. W „kryteriach” wpisz „*”. Zlicza liczbę komórek z tekstem w zakresie. Na przykład pełna formuła powinna wyglądać mniej więcej tak: „=LICZ.JEŻELI (C2:C11, „*”)”.
 6. Teraz naciśnij klawisz Enter lub Return, aby zastosować formułę. Wynik zostanie wyświetlony w komórce z formułą.

Jak liczyć komórki za pomocą tekstu w programie Excel w aplikacji na iPhone'a?

Aby policzyć liczbę komórek w arkuszu kalkulacyjnym z tekstem za pomocą aplikacji Excel na iPhone'a:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny, nad którym chcesz pracować, dotykając „Otwórz”, aby wyświetlić zapisane arkusze kalkulacyjne, a następnie dotknij pliku, aby go otworzyć.
 2. Kliknij dwukrotnie pustą komórkę w arkuszu kalkulacyjnym, aby wprowadzić formułę LICZ.JEŻELI. Możesz też długo nacisnąć pustą komórkę, a następnie wybrać "Edytuj" z wyskakującego menu.

 3. W pustej komórce wpisz „=LICZ.JEŻELI (zakres, kryteria)”. Ta formuła zliczy liczbę komórek zawierających tekst w zakresie komórek.

 4. Jako „zakres” wpisz zakres komórek, który chcesz policzyć. Wprowadź pierwszą i ostatnią komórkę oddzieloną dwukropkiem. Aby zliczyć komórki D2 do D12 wprowadź „D2:D12”.

 5. Dla „kryteriów” wpisz „*”. Zlicza liczbę komórek z tekstem w zakresie. Kompletna formuła powinna wyglądać mniej więcej tak: „=LICZ.JEŻELI (D2:D12, „*”)”.

 6. Teraz dotknij klawisza Enter lub Return, aby zastosować formułę. Wynik zostanie wyświetlony w komórce z formułą.

Jak liczyć komórki za pomocą tekstu w programie Excel w aplikacji na Androida?

Aby policzyć liczbę komórek z tekstem w arkuszu kalkulacyjnym za pomocą aplikacji Excel na urządzeniu z systemem Android:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny, który chcesz sprawdzić, dotykając „Otwórz”, aby wyświetlić zapisane arkusze kalkulacyjne, a następnie dotknij pliku, aby go otworzyć.

 2. Kliknij dwukrotnie pustą komórkę, aby wprowadzić formułę LICZ.JEŻELI. Ewentualnie naciśnij i przytrzymaj pustą komórkę, a następnie wybierz "Edytuj" z wyskakującego menu.

 3. W pustej komórce wpisz „=LICZ.JEŻELI (zakres, kryteria)”. Ta formuła zlicza komórki z tekstem w zakresie komórek.

 4. W „zakresie” wprowadź zakres komórek, który chcesz policzyć. Wprowadź pierwszą i ostatnią komórkę oddzieloną dwukropkiem. Aby zliczyć komórki E2 do E12 wprowadź „E2: E12”.

 5. Dla „kryteriów” wpisz „*”. Zlicza liczbę komórek z tekstem w określonym zakresie. Twoja pełna formuła powinna wyglądać mniej więcej tak: „=LICZ.JEŻELI (A2:E12, „*”)”.

 6. Teraz dotknij klawisza Enter lub Return, aby zastosować formułę. Wynik zostanie wyświetlony w komórce z formułą.

Jak liczyć komórki z określonym tekstem w programie Excel

Korzystając z funkcji „LICZ.JEŻELI” możemy policzyć ilość komórek z określonym tekstem. W tym przykładzie sprawdzimy, ile razy słowo „Excel” pojawia się w określonym zakresie komórek:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny w programie Excel, który chcesz zbadać.
 2. Kliknij pustą komórkę, aby wpisać formułę.

 3. W pustej komórce wpisz „=LICZ.JEŻELI (zakres, kryteria)”. Ta formuła zliczy liczbę komórek zawierających określony tekst w zakresie komórek.

 4. Jako „zakres” wprowadź zakres komórek, który chcesz policzyć. Wprowadź pierwszą i ostatnią komórkę oddzieloną dwukropkiem. Aby zliczyć komórki od A2 do A20 wprowadź „A2: A20”.

 5. Dla „kryteriów” wpisz „Excel”. Zlicza liczbę komórek z „Excelem” w określonym zakresie. Twoja formuła powinna wyglądać podobnie do „=LICZ.JEŻELI (A2:A20, „Excel”)”.

Jak liczyć komórki za pomocą zduplikowanego tekstu w programie Excel

W poniższym przykładzie szukamy zduplikowanych ocen uczniów. Nasz arkusz kalkulacyjny jest skonfigurowany w następujący sposób:

 • Kolumna A – wymienia naszych uczniów A2:A10
 • Kolumna B – zawiera oceny każdego ucznia (A, B lub C)
 • Kolumna D – zawiera listę dostępnych ocen. D2 dla „As”, D3 dla „Bs” i D4 dla „Cs”.
 • Kolumna E – zawiera licznik każdej oceny.

Policz komórki za pomocą zduplikowanego tekstu, w tym pierwszego wystąpienia

Aby policzyć liczbę komórek w arkuszu kalkulacyjnym z wystąpieniami klasy „A”, „B” lub „C” – w tym pierwszym – wprowadź następujące formuły:

 • W przypadku klasy „A” kliknij komórkę E2 i wpisz formułę „=LICZ.JEŻELI (B2 : B10, D2)”.

 • W przypadku klasy „B” kliknij komórkę E3 i wpisz formułę „=LICZ.JEŻELI (B2 : B10, D3)”.

 • W przypadku klasy „C” kliknij komórkę E4 i wpisz formułę „=LICZ.JEŻELI (B2 : B10, D4)”.

Teraz masz liczbę zduplikowanych ocen, w tym pierwszą instancję wymienioną w kolumnie „E”.

Policz komórki ze zduplikowanym tekstem z wyłączeniem pierwszego wystąpienia

Aby policzyć liczbę komórek w arkuszu kalkulacyjnym z wystąpieniami klasy „A”, „B” lub „C” – z wyłączeniem pierwszego wystąpienia – wprowadź następujące formuły:

 • W przypadku wystąpień klasy „A” z wyjątkiem pierwszego wystąpienia, kliknij komórkę E2 i wpisz formułę „=LICZ.JEŻELI (2 zł 2 zł : 10 zł zł, 2 zł)-1”.

 • W przypadku wystąpień klasy „B” z wyjątkiem pierwszego wystąpienia, kliknij komórkę E3 i wpisz formułę „=LICZ.JEŻELI ($B$2:$B$10, D3)-1”.

 • W przypadku wystąpień klasy „C” z wyjątkiem pierwszego wystąpienia, kliknij komórkę E4 i wpisz formułę „=LICZ.JEŻELI ($2$:$B$10,D4)-1”.

Teraz masz liczbę zduplikowanych ocen, z wyjątkiem pierwszego wystąpienia wymienionego w kolumnie „E”.

Jak liczyć komórki za pomocą kolorowego tekstu w programie Excel

Excel nie ma formuły do ​​zliczania komórek na podstawie ich koloru tekstu. Aby obejść ten problem, przefiltruj wyniki, a następnie policz. Oto jak:

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny, który chcesz przeanalizować.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę z tekstem w kolorze, który chcesz policzyć.

 3. Wybierz „Filtr”, a następnie „Filtruj według koloru czcionki wybranej komórki”, aby filtrować komórki za pomocą wybranego koloru tekstu.

 4. Następnie powiedz programowi Excel, aby policzył zakres danych. Jeśli Twój tekst znajduje się na liście od komórki B2 do B20, wprowadź następującą formułę: „=SUMA CZĘŚCIOWA (B2 : B20)”.

Po naciśnięciu "Enter", aby zastosować filtr, Excel wyświetli tylko komórki zawierające ten kolor i ukryje pozostałe wartości.

Funkcja „SUM.CZĘŚCIOWA” wykluczy wartości w ukrytych wierszach, w związku z czym zwróci liczbę tylko dla wybranego koloru tekstu.

Znajdowanie komórek z tekstem

Aplikacja Excel świetnie radzi sobie z przechowywaniem danych i ułatwianiem analizy. Obsługuje zarówno tekst, jak i liczby.

Jego ponad czterysta funkcji obejmuje funkcję „LICZ.JEŻELI”. Ta funkcja jest przydatna do znajdowania sumy komórek zawierających określone informacje, takie jak komórki z tekstem, oraz liczbę wystąpień określonego tekstu.

Czy udało Ci się dowiedzieć, co musisz wiedzieć o danych arkusza kalkulacyjnego? Jak ogólnie uważasz program Excel za przydatny? Podziel się swoimi opiniami w sekcji komentarzy poniżej.