Jak dostosować Windows Media Player 12 w Windows 10?

Windows Media Player był kiedyś domyślnym odtwarzaczem multimedialnym dołączonym do systemu Windows. Jednak Microsoft nie aktualizuje już WMP; a aplikacje Groove Music oraz Movies & TV zastąpiły go jako domyślny odtwarzacz multimediów w systemie Windows 10. Niemniej jednak Windows Media Player nadal działa w systemie Windows 10, choć nie obsługuje odtwarzania DVD. W ten sposób możesz dostosować program Windows Media Player 12.

Jak dostosować Windows Media Player 12 w Windows 10?

Dostosowywanie skórek Windows Media Player

Skórki to jeden z najlepszych sposobów dostosowywania programu Windows Media Player. Zmienią tryb Teraz odtwarzane w programie Windows Media Player o zupełnie nowy motyw. Na tej stronie możesz dodać do oprogramowania różne nowe skórki. Kliknij Ściągnij pod skórką tam wymienioną, aby zapisać ją w systemie Windows.

Następnie otwórz folder, w którym zapisałeś skórkę i kliknij plik skórki. Następnie naciśnij tak > Zobacz teraz przyciski, aby otworzyć Windows Media Player. Otworzy się z nową skórką, którą pobrałeś, jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu.

Windows Media Player

Aby otworzyć listę skórek w Windows Media Player, możesz kliknąć Pogląd >Wybór skóry. Spowoduje to otwarcie listy skórek dodanych do oprogramowania, jak poniżej. Możesz tam wybrać skórkę, a następnie kliknąć Zastosuj skórę aby otworzyć go w trybie Teraz odtwarzane. Możesz też wybrać tam skórkę i nacisnąć przycisk X, aby ją usunąć.

Windows Media Player2

Dodawanie nowych wizualizacji do Windows Media Player

W przeciwieństwie do Groove Music, Windows Media Player ma wizualizacje w trybie Now Playing. Możesz wybrać alternatywne wizualizacje, klikając je prawym przyciskiem myszy w trybie Teraz odtwarzane, a następnie wybierając Wizualizacje aby otworzyć podmenu pokazane poniżej. Zauważ, że nie wszystkie skórki WMP obsługują wizualizacje.

Windows Media Player3

Możesz dodać nowe wizualizacje do oprogramowania ze strony „Wizualizacje dla Windows Media Player”. Kliknij Ściągnij pod wizualizacją, aby zapisać ją w folderze. Następnie otwórz folder i kliknij plik wizualizacji, aby dodać go do WMP. Powinieneś go znaleźć na liście Wizualizacje podmenu.

Dostosuj okienko nawigacji Windows Media Player

Po lewej stronie okna biblioteki WMP znajduje się panel nawigacyjny, za pomocą którego możesz przeglądać multimedia. Możesz dostosować to okienko nawigacyjne, klikając prawym przyciskiem myszy Album i wybierając Dostosuj panel nawigacji. To otworzy okno na obrazku poniżej.

Windows Media Player4

Teraz możesz dodać więcej kategorii nawigacji po lewej stronie biblioteki z tego okna. Na przykład w sekcji Zdjęcia możesz wybrać Tagi, Data wykonania oraz Ocena. Kliknij ok aby zastosować nowe ustawienia, a panel biblioteki będzie zawierał te kategorie, jak poniżej. Aby szybko powrócić do pierwotnych ustawień, naciśnij Przywróć domyślne w oknie Dostosuj okienko nawigacji.

Windows Media Player5

Dostosowywanie programu Windows Media Player za pomocą wtyczek

Istnieje kilka wtyczek, które można dodać do programu Windows Media Player. Jednym z nich jest Windows Media Player Plus który zawiera kilka dodatkowych opcji do dalszego dostosowania oprogramowania. Otwórz tę stronę i naciśnij Pobierz teraz aby zapisać kreatora konfiguracji Media Player Plus w systemie Windows 10. Uruchom kreatora konfiguracji, aby dodać wtyczkę do WMP.

Gdy to zrobisz, otwórz Windows Media Player (wpisz „Windows Media Player” w polu wyszukiwania Cortana, aby go znaleźć). Windows Media Player Plus! Otworzy się okno ustawień w poniższych migawkach. Obejmuje to szereg ustawień, za pomocą których można dostosować WMP.

Najpierw możesz dokonać kilku dostosowań w bibliotece Windows Media Player, wybierając Biblioteka po lewej. Spowoduje to otwarcie trzech opcji pól wyboru pokazanych na zrzucie bezpośrednio poniżej.

Windows Media Player6

ten Włącz „Znajdź w trakcie pisania” oraz Wyłącz nagłówki grup w okienku biblioteki opcje mogą być już wybrane. Jeśli tak, możesz odznaczyć te ustawienia, aby jeszcze bardziej dostosować bibliotekę. Jeśli Wyłącz nagłówki grup opcja nie jest zaznaczona, lista Muzyka zawiera tytuły grup albumów, jak poniżej. Jeśli nie wybierzesz Włącz „Znajdź w trakcie pisania” ustawienie, pisanie w dowolnym miejscu w bibliotece nie spowoduje wyszukiwania multimediów.

Windows Media Player7

Możesz dostosować skróty klawiszowe lub skróty klawiaturowe w programie Windows Media Player, wybierając opcję Hotkeys, aby otworzyć opcje bezpośrednio poniżej. Kliknij Włącz globalne skróty klawiszowe pole wyboru, a następnie wybierz z listy skrót do modyfikacji. Następnie możesz wybrać cztery Klucze pola wyboru i wprowadź klucz w polu tekstowym, aby zmienić klawisze skrótów klawiaturowych na coś innego.

Windows Media Player8

Możesz też dodać zupełnie nowy skrót do WMP, naciskając Dodać przycisk. Wybierz akcję dla skrótu z menu rozwijanego Akcja. Następnie możesz skonfigurować dla niego skrót klawiaturowy za pomocą pól wyboru i pola tekstowego poniżej menu rozwijanego. Kliknij Zastosować oraz ok aby zastosować nowe ustawienia klawiszy skrótu. Zwróć uwagę, że ponieważ są to globalne skróty klawiszowe, możesz ich nadal używać, gdy Windows Media Player nie jest aktywnym, wybranym oknem.

Dodaj nowe tła do biblioteki Windows Media Player

Windows Media Player nie zawiera żadnych opcji dostosowywania tła biblioteki. Jednak nadal możesz dostosować te tła za pomocą Zmieniacz tła biblioteki WMP 12 oprogramowanie. Otwórz tę stronę i kliknij Pobierz WMP12 Library Background Changer aby zapisać swój Zip w systemie Windows 10. Otwórz Zip i naciśnij Wypakuj wszystko w Eksploratorze plików, aby skonfigurować dla niego wyodrębniony folder. Następnie możesz otworzyć poniższe okno programu (przy zamkniętym Windows Media Player).

Windows Media Player9

Teraz możesz dodać niestandardową tapetę do tła biblioteki WMP. naciskać Zastępować a następnie wybierz obraz tapety do dodania do tła. Następnie zamknij okno WMP12 Library Background Changer i otwórz Windows Media Player. Biblioteka będzie zawierać nowe tło, jak pokazano poniżej.

Windows Media Player10

Alternatywnie możesz dodać tapetę pulpitu do biblioteki Windows Media Player. wciśnij Zastąp tapetą przycisk, aby wybrać tapetę na pulpicie. Zamknij okno oprogramowania jak poprzednio i uruchom Windows Media Player, który będzie teraz miał to samo tło, co pulpit. wciśnij Przywrócić w oknie WMP12 Library Background Changer, aby przywrócić ustawienia domyślne.

Windows Media Player 11

Teraz możesz dostosować Windows Media Player za pomocą skórek, wtyczek i oprogramowania WMP12 Library Background Changer. Windows Media Player ma więcej opcji dostosowywania i ustawień niż nowe aplikacje multimedialne w systemie Windows 10. Jest to więc obecnie lepszy odtwarzacz multimediów niż Groove Music and Movies & TV.